جمعه، 29 تیر 1403
پژوهش / مقالات

(آرشیو ماه آذر 1393)

  • » اثرات اجتماعی گردشگری

    تحقيق حاضر اشاره ي مختصري به اثرات متعاقب گردشگري داردو شامل مقاله اي است كه به بررسي رفتار ساكنان اطراف منطقه"بت" (حمام آب گرم شهر تاريخي جورجين انگلستان) در برابرتوسعه ي گردشگري مي پردازد . نتايج مطالعه ي انجام شده ي مقالهنشان مي دهد كه ويژگي هاي ج... ادامه