پنجشنبه، 10 خرداد 1403
پژوهش / مقالات

(آرشیو ماه شهریور 1392)

  • » مطالعه ابعاد مختلف امنيت در گردشگري ورزشي ايران

    جستار حاضر در پي مطالعه ابعاد مختلف امنيت در گردشگري ورزشي ايران است. جامعه آماري اين تحقيق را کليه گردشگران ورزشي خارجي که در مسابقات بين ‏المللي ورزشي دهه مبارکه فجر سال 1388 (اعم از ورزشکاران، مربيان، سرپرستان، پزشکان، خبرنگاران و هيات هاي همر... ادامه