یکشنبه، 19 آذر 1402
پژوهش / مقالات

(آرشیو ماه دی 1392)

  • » تفاوت شناخت حاصل از گردشگری واقعی و مجازی

    توسعه تکنولوژی های جدید ارتباطی در سال های اخیر به حدی رسیده است که برای به دست آوردن اطلاعات از سراسر دنیا، دیگر نیازی به سفری واقعی و حضور در محل احساس نمی شود. انسان در دنیای امروز قادر است از درون خانه خود با استفاده از امکانات فضای مجازی در هر ز... ادامه