شنبه، 26 خرداد 1403
  جاذبه گردشگری
مرتب سازي براساس:
 
معرفی: مادر چاه این کاریز درکوه پایه جمال آباد حفر شده و انتهای خیابان شهید باهنر غرب مسجد آفتابی می‌شود طو...
 
نشانی:
 
معرفی: مادر چاه آن در شرق مجموعه تله کابین توچال بوده و در خ مقدس اردبیلی خیابان جیم آفتابی می‌شود طول آن 2...
 
نشانی:
 
معرفی: مادر چاه آن در جنوب خیابان لواسانی بوده و در شرق میدان چیذر کوچه مسجد آفتابی می‌شود طول آن 800 متر و...
 
نشانی:
 
معرفی: این کاریز در غرب خیابان بازدار، تقاطع خیابان شهبازنژاد و شیبانی آفتابی شده و در جوی‌های شهر به سمت ...
 
نشانی:
 
معرفی: این کاریز که در شمال شرقی بوستان قیطریه آفتابی می‌شود، برای آبیاری فضای سبز این بوستان و پرکردن آبن...
 
نشانی:
 
معرفی: این کاریز که داخل حسینیه جماران آفتابی می‌شود خروجی ناچیزی داشته ولی جهت مصارف حسینیه استفاده می‌شود...
 
نشانی:
 
معرفی: این کاریز که در باغ سفارت ایتالیا آفتابی می‌شود جهت آبیاری فضای سبز این سفارت استفاده می‌گردد....
 
نشانی:
 
معرفی: این کاریز در مسجد چیذری آفتابی شده و خروجی آن حدود 7 لیتر بر ثانیه و کیفیت آن مناسب گزارش گردیده اس...
 
نشانی:
عنوان:
مشخصات:
ریشه جذابیت:
امکانات رفاهی: